Het Blijhamster Dorpsleven

Het initiatief voor deze dorpskrant is in september 1959 uitgegaan van de stichting voor sociaal- en sociaalcultureel werk in de gemeente Wedde. In de loop der tijd ontstond de situatie dat de dorpskrant feitelijk werd gerund door één persoon: Gerrit Holvast. Na zijn overlijden in 2006 op 72-jarige leeftijd ging ook de krant ter ziele. Aangezien vele mensen deze maandelijkse uitgave toch gingen missen is uiteindelijk “Stichting Het Blijhamster Dorpsleven” opgericht die de uitgave van de krant heeft voortgezet. Binnen deze stichting is een aantal vrijwilligers maandelijks vele uren bezig om weer een nieuwe krant te maken.

Bestuur:

Ko Nomden, Hoofdweg 48, tel. 562285 (Voorzitter)

Jan Hazelhoff, Hoofdweg 5, tel. 561220 (Secretaris)

Hemmo Lamfers, Louwdijk 10, tel. 433048 (Penningmeester)

Folkert de Groot, Oosterstraat 91, tel. 561740 (2e penningmeester)

Harm Frits Korvemaker, Lange Schoor 6, tel. 561403 (Lid)

Redactie:

Loes Nomden, Lindenlaan 14, tel. 561862, mail: albert.loes68@ziggo.nl

Peter Brugma, Hoofdweg 53, tel. 561448, mail: peterbrugma01@gmail.com

Henk Glazenborg, Kochspad 17, tel. 561923, mail: walborg@home.nl

Kopij graag mailen aan alledrie redactieleden!

Advertenties: D. Vos, Plantsoenweg 34, tel. 562170

Geen krant ontvangen: Henk Glazenborg, tel. 561923

Druk- en zetwerk: Reclame adviesbureau Th. Eiten, tel. 562451

Mail advertenties: blijhamsterdorpsleven@ziggo.nl

Nieuwe abonnees: melden bij Hemmo Lamfers, hemlinlamfers@gmail.com

Abonnementsprijs: € 10 per jaar, postabonnees € 17,50 per jaar.

Bankrekeningnummer: 1270.62.726 t.n.v. Stichting Het Blijhamster Dorpsleven