Het Blijhamster Dorpsleven

Het initiatief voor deze dorpskrant is in september 1959 uitgegaan van de stichting voor sociaal- en sociaalcultureel werk in de gemeente Wedde. In de loop der tijd ontstond de situatie dat de dorpskrant feitelijk werd gerund door één persoon: Gerrit Holvast. Na zijn overlijden in 2006 op 72-jarige leeftijd ging ook de krant ter ziele. Aangezien vele mensen deze maandelijkse uitgave toch gingen missen is uiteindelijk “Stichting Het Blijhamster Dorpsleven” opgericht die de uitgave van de krant heeft voortgezet. Binnen deze stichting is een aantal vrijwilligers maandelijks vele uren bezig om weer een nieuwe krant te maken.

Stichting Het Blijhamster Dorpsleven, De Omloop 12a, 9697 LA  Blijham (KvK 02098099)

Verschijnt 11x per jaar rond de 2e of 3e woensdag van de maand, oplage 700 stuks per uitgave.

Bestuur:

Harm Frits Korvemaker, tel. 0597-561403 (Voorzitter)

Jan Hazelhoff, tel. 0597-561220 (Secretaris)

Hemmo Lamfers, tel. 06-30776322 (Penningmeester)

Kees Hartog (Lid)

Geeke van der Haar (Lid)

Redactie:

Loes Nomden, tel. 0597-561862, mail: albert.loes68@ziggo.nl

Peter Brugma, tel. 0597-561448, mail: peterbrugma01@gmail.com

Henk Glazenborg, tel. 0597-561923, mail: walborg@home.nl

Redactieadres: Lindenlaan 14, 9697 RD  Blijham.

Kopij graag mailen aan alledrie redactieleden!

Advertenties: contactpersoon: Hemmo Lamfers, 06-30776322

Mail advertenties: blijhamsterdorpsleven@ziggo.nl

Geen krant ontvangen: Henk Glazenborg, tel. 0597-561923

Druk- en zetwerk: Reclame adviesbureau Th. Eiten, tel. 0597-562451

Nieuwe abonnees: melden bij Hemmo Lamfers, hemlinlamfers@gmail.com

Abonnementsprijs: € 10 per jaar, postabonnees € 20,00 per jaar.

Bankrekeningnummer: 1270.62.726 t.n.v. Stichting Het Blijhamster Dorpsleven