Nieuws (kort)

MAIL UW NIEUWS NAAR INFO@BLIJBORG.NL  Let op: alleen voor de site, voor het blad zie tabblad ‘Het Blijhamster Dorpsleven’

Beste Blijhamster clubs, verenigingen en organisaties,

Het bestuur van Stichting Dorpshuis “het Oude Wapen” Blijham MFA is, sinds de verkoop van het dorpshuis aan vastgoedbedrijf Havos, druk bezig met het vinden van een oplossing voor huisvesting en zaalgebruik.

In overleg met 2 verschillende partijen zijn er al een aantal mogelijkheden onderzocht. Met één van de partijen zitten we in de oriënterende fase, waarbij we van beide kanten gaan onderzoeken wat nodig is om tot een vervolg te kunnen komen.

Aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek willen we graag van de verenigingen/organisaties horen, wat nodig zou zijn voor het gebruik van een zaal en faciliteiten. Hierbij valt te denken aan kosten, gebruikstijden e.d.

Clubs, verenigingen en organisaties, die nog geen gebruik van het dorpshuis hebben gemaakt én dat in de toekomst wel graag zouden willen, kunnen zich via onderstaande mail bij het bestuur melden.

Alle verenigingen/organisaties krijgen t.z.t. een enquête ten behoeve van het onderzoek. Graag uw ingevulde reacties mailen naar bestuur@dorpshuisblijham.nl.

Het bestuur

Fusie kinderopvang

Stichting Kinderopvang KiWi

Contactgegevens locatie d’Ondersteen

Bezoekadres               : Veurste Rou 2

9697 RZ Blijham

Telefoon                     : (0597) 562 116

E-mail                         : ondersteen@peuterspeelzalenbellingwedde.nl

Openingstijden peuterspeelgroep d’Ondersteen

De peuterspeelgroep is van 8.15 tot 12.15 uur open op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen gedurende 40 weken per jaar (gedurende de schoolvakanties is de locatie dicht). Het eerste kwartier staat de koffie en thee voor u klaar!

Tevens biedt KiWi van 7.30 tot 13.00 uur kinderdagopvang aan van 2 tot 4 jaar gedurende 51 weken. U kunt dit ook combineren met bovenstaande peuterspeelgroep.

 

Voor de tweede verjaardag kunt u uw peuter opgeven bij de pedagogisch medewerker of digitaal via onze website: www.kinderopvangkiwi.nl

Als u meer wilt weten kunt u elke ochtend langskomen of bellen met Gea Oolders

Vanaf 1 januari is Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Bellingwedde (SPGB) gefuseerd met Stichting Kinderopvang KiWi.

Feestweek Blijham

Voor alle informatie: zie www.feestweek-blijham.nl

Afval scheiden

Afval op de juiste wijze scheiden is belangrijk. Op https://www.afvalscheidingwijzer.nl/ kunt u vinden waar het thuis hoort.

DORPSRAAD

Kijk ook af en toe naar het nieuws van de Dorpsraad.

De Dorpsraad is dringend op zoek naar iemand die de contributies wil innen (tegen een redelijke vergoeding). We zoeken een enthousiaste en representatieve inwoner/inwoonster van Blijham die bereid is bij de leden langs te gaan. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Dorpsraad.